REKLAMACJE

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamowany towar należy wysłać na adres: 

LOVIS Sp.zo.o.

ul. Waszyngtona 67/5

04-074 Warszawa


Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
W celu zgłoszenia niezgodności towaru z umową możesz skorzystać z gotowego wzoru formularzu reklamacji, który znajdziesz tutaj. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności w jakich powstały domniemane wady oraz datę stwierdzenia wad. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.